MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

Omzetontwikkeling in Europa

Kwartaalgegevens over de omzet in de binnenvaart zijn vanwege statistische beperkingen momenteel slechts voor zeer weinig landen beschikbaar. EUROSTAT verstrekt gegevens over de NACE-rubriek H50 (vervoer over water) die zowel het maritiem als het binnenvaartvervoer omvat. Met behulp van deze dataset kan alleen voor de landen met vrijwel geen zeevaart de omzet in de binnenvaart worden vastgesteld (Oostenrijk, Hongarije). Voor Nederland worden de omzetgegevens op kwartaalbasis verstrekt door het nationale bureau voor de statistiek (CBS). 

 

 

Omzetontwikkeling in Nederland (2010=100) – Rijnoeverstaat met voornamelijk vrachtvervoer

Bron : CBS

 

Omzetontwikkeling in Hongarije (2010=100) – Donauland met voornamelijk vrachtvervoer

Bron : Eurostat

 

Omzetontwikkeling in Oostenrijk (2010=100) – Donauland met voornamelijk passagiersvervoer

Bron : Statistik Austria

 

  • De omzet in de binnenvaart in Nederland lag in het derde kwartaal van 2017 7% hoger dan in het derde kwartaal van 2016. De omzet nam veel minder sterk toe dan de vervoersprijzen, omdat de totale vervoersprestatie in het derde kwartaal van 2017 ongeveer op hetzelfde niveau bleef. Voor de andere vervoersmodi in Nederland waren de omzetresultaten in het derde kwartaal van 2017 als volgt: zeevaart (+6,1%), wegvervoer (+5,5%), spoorvervoer (+4,1%), totale vervoerssector (+4,8%).
  • Hongarije is een land aan de Midden-Donau waar het goederenvervoer in de omzet van de binnenvaart veel gewicht in de schaal legt (aandeel van bijna 3/4). De omzetgroei in het derde kwartaal van 2017 (+18% ten opzichte van het derde kwartaal van 2016) gaat daarom ook gelijk op met een sterke toename van de vraag naar vervoer in dit kwartaal (+11,5%), zij het dat het eerste cijfer aanzienlijk hoger uitviel.
  • Oostenrijk is een land aan de Boven-Donau waar het passagiersvervoer goed is voor een zeer groot deel van de omzet in de binnenvaart (aandeel van bijna 2/3). Dit verklaart de sterke seizoenschommelingen, hetgeen een typisch kenmerk is van de passagiersvaart. De omzet in het derde kwartaal van 2017 lag 3% hoger dan vorig jaar. Dit kan voor een deel worden verklaard door de toenemende vraag naar goederenvervoer, maar ook de passagiersvaart heeft hier een steentje aan bijgedragen. De passagiersvaart blijft overigens een stijgende trend vertonen, zowel wat het aantal ondernemingen als wat hun aandeel in de omzet betreft.

 

 

Vrachtprijzen

 

Ontwikkeling van de vrachtprijzen in Nederland (2015 gemiddeld=100)

Bron : CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek *Opmerking: De ontwikkeling van de gemiddelde vrachtprijzen voor het vervoer van droge lading, vloeibare lading en containers in Nederland

 

  • In het derde kwartaal van 2017 is het gemiddelde prijsniveau van het vervoer van goederen door de binnenvaart in Nederland vrijwel op hetzelfde peil gebleven als in het eerste en tweede kwartaal van 2017. Hoewel de hoge vrachtprijzen in het eerste kwartaal van 2017 voornamelijk terug te voeren zijn op de lage waterstanden, moet de verklaring voor het hoge prijsniveau in het tweede en derde kwartaal van 2017 worden gezocht in de economische omstandigheden.
  • In het tweede en derde kwartaal van 2017 toonde het goederenvervoer in Nederland duidelijk tekenen van herstel, omdat het fenomeen laagwater zich alleen gedurende een zeer korte periode in juli voordeed. Daarom kan worden vastgesteld dat het vrij hoge prijsniveau in het tweede en derde kwartaal van 2017 vooral toe te schrijven was aan de grote vraag naar vervoer.

 

Ontwikkeling van de vrachtprijzen in het Donaugebied (januari 2015=100)

Bron : Donaucommissie *Opmerking: Vrachtprijzen op basis van vervoer van graan en chemische producten vanuit de havens aan de Midden-Donau

 

 

  • Op de Donau lagen de vrachtprijzen voor het vervoer van granen en meststoffen vanuit het gebied rond de Midden-Donau naar de aan de Zwarte Zee gelegen havens in het derde kwartaal van 2017 lager dan die in het tweede kwartaal van 2017. Niet alleen de scherpe daling van het vervoer van graan als gevolg van de tegenvallende oogsten ligt ten grondslag aan deze ontwikkeling. Een ander aspect waar rekening mee moet worden gehouden, zijn de brandstofkosten bij het bunkeren. Hogere kosten werken door in de vrachtprijzen. Juist deze brandstofkosten zijn in het derde kwartaal van 2017 op de Donau sterk gestegen (met 7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017).
  • De vrachtprijzen in de Rijntankvaart werden in juli 2017 beïnvloed door de tijdelijke productiebeperkingen van de Duitse raffinaderijen. Dit leidde tot een sterke toename van de import via de Rijn en tot hogere vrachtprijzen. De lage waterstanden in juli speelden daarbij eveneens een rol. In augustus en september zakten de vrachtprijzen door de overgang van contango naar backwardation op de toekomstige oliemarkt. Dit had tot gevolg dat er minder vraag was naar vervoer.

 

 

Maximale beladingsgraad bij Kaub / Midden-Rijn voor schepen met een diepgang van 2,5 en 3 meter, vergeleken met de vrachtprijsindex voor de tankvaart*

Bron : CCR en PJK International *Vrachtprijzen in de tankvaart op de Rijn

 

Maximale beladingsgraad bij Kaub / Midden-Rijn voor schepen met een diepgang van 2,5 en 3 meter, vergeleken met de vrachtprijsindex voor de tankvaart*

Bron : CCR en PJK International *Vrachtprijzen in de tankvaart op de Rijn

MARKET INSIGHT
APRIL 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven