• Het Market Insight rapport van november 2020 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de binnenvaart voor de eerste helft van het jaar 2020. De coronacrisis heeft ernstige gevolgen gehad voor het vervoer van goederen en passagiers, maar er waren ook marktsegmenten die beter wegkwamen.
  • Het passagiersvervoer kreeg de zwaarste klappen te verduren door de Covid-19-pandemie, omdat de riviercruises en dagtochten vanaf maart 2020 en de periode daarna werden gecanceld. In Frankrijk lag de omzet van de ondernemingen in het binnenvaartsegment van de passagiersvaart in het tweede kwartaal (Q2) van 2020 91% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. In Duitsland lag de daling in het vervoer van passagiers bij 72% in vergelijking met Q2 2020. Ook in Oostenrijk kwam de coronacrisis bij het passagiersvervoer hard aan, temeer daar het passagiersvervoer in Oostenrijk sowieso een veel hoger aandeel heeft in de totale binnenvaartomzet dan het vrachtvervoer.
  • De gevolgen van de pandemie voor het vrachtvervoer zijn uiteenlopend voor de verschillende vrachtsegmenten en regio’s. Wat meteen in het oog springt, is dat het vervoer van ijzererts sterk terugliep vanwege de stillegging van de autoproductie in maart. Op de Rijn verloor het vervoer van ijzererts in de eerste vijf maanden 15% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Om de Midden-Donau bedroeg dit 32%. Het vervoer van zand, stenen en grind liep in Frankrijk 34,8% terug in Q2 2020, waar dit het grootste vrachtsegment is.
  • Twee vrachtsegmenten ontsprongen de dans. De aardolieproducten konden namelijk profiteren van de scherpe prijsdaling, waardoor invoer, transport en opslagactiviteiten voor stookolie gestimuleerd werden. Het vervoer van vloeibare producten lag op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, zowel op de Rijn als op de Midden-Donau.
  • Het tweede vrachtsegment dat niet met lagere cijfers geconfronteerd werd, was het vervoer van graan. Op de Midden-Donau steeg het vervoer van graan met 76%, vooral dankzij het feit dat de oogstresultaten veel beter waren dan het voorafgaande jaar. Ook het graanvervoer over de Beneden-Donau in Roemenië nam sterk toe (+66,4%), terwijl de stijging in Frankrijk juist zeer gering uitviel (+0,8%).
  • De vrachtprijzen op de spotmarkten toonden een neerwaartse trend, vooral voor droge lading. Voor aardolieproducten waren de prijzen in de eerste helft van het jaar vrij stabiel, omdat de olievoorraden werden aangevuld. Maar deze effecten zetten niet door in de tweede helft van het jaar en de vrachtprijzen in de tankvaart lopen nu weer terug.
  • In tegenstelling tot de passagiersvaart, kwam de omzet van vrachtbedrijven veel minder onder druk te staan. Voor de Duitse vrachtondernemingen viel de omzet in Q2 2020 9% lager uit dan in het jaar ervoor. In Nederland toont deze indicator een percentage van -17, maar dit cijfer bevat bedrijven die zowel goederen als passagiers vervoeren.
  • In dit rapport is een hoofdstuk opgenomen dat volledig aan Oostenrijk gewijd is. In dit land heeft de binnenvaart een hoog aandeel in de modal split voor invoer uit Oost-Europese landen (binnen de trimodale Donau-corridor).
  • De riviercruises op het Oostenrijkse deel van de Donau toonden tussen 2010 en 2019 een groei van 80%, maar voor de jaren 2020 en 2021 zal deze positieve trend als gevolg van de Covid-19-pandemie een scherpe daling te zien geven.