DUITSLAND – HET NOORDEN (MILJOEN T)

Bron: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
* MoP: mineral oil products (aardolieproducten)

 

Elbe

Elbe-Seitenkanaal

Wezer

Mittellandkanaal

 

DUITSLAND – HET ZUIDEN (MILJOEN T)

Bron: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
* MoP: mineral oil products (aardolieproducten)

 

Neckar

Main

Donau

Main-Donaukanaal

 

DUITSLAND – HET OOSTEN (MILJOEN T)

Bron: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
* MoP: mineral oil products (aardolieproducten)

 

Untere Havel

Rothenseer-verbindingskanaal

Spree-Oder-Wasserstrasse

Havel-Oder-Wasserstrasse

 

Binnenwateren van België

 

 

 • In dit jaarverslag worden de Belgische binnenwateren behandeld die qua vrachtvervoer een vervoersvolume hebben van ten minste één miljoen ton. Deze vaarwegen kunnen in twee grote regio’s worden opgedeeld: Vlaanderen en Wallonië.
 • Een wezenlijk kenmerk van het binnenvaartvervoer in België is het hoge aandeel van het segment zand, stenen en bouwmaterialen in de totale hoeveelheid vervoerde goederen. Via de Maas (in het Frans: Meuse) wordt bijvoorbeeld jaarlijks meer dan zes miljoen ton van deze grondstoffen vervoerd. Op de Boven-Schelde, die van zuid naar noord loopt, bedraagt de hoeveelheid per jaar vervoerde zand, stenen en bouwmaterialen ongeveer drie miljoen ton.
 • Met bijna 40 miljoen ton goederen dat elk jaar vervoerd wordt, is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in het noorden van België (Vlaanderen). Het Zeekanaal Brussel-Schelde speelt ook een belangrijke rol, aangezien dit kanaal het noordelijk deel van de noord-zuid-as vormt, ook bekend als het ABC-kanaal dat Antwerpen met Brussel en Charleroi verbindt. Het zuidelijk deel van deze verbindingsschakel is het kanaal Charleroi-Brussel. De gegevens voor dit kanaal worden bij Wallonië geteld.

 

VLAANDEREN – TOTAAL VRACHTVERVOER OVER DE BINNENWATEREN PER RIVIER EN KANAAL (MILJOEN T)

Bron: De Vlaamse Waterweg

 

 • In de volgende grafiek is duidelijk te zien dat het segment zand, stenen en bouwmaterialen verreweg het grootste goederensegment in Vlaanderen is. Voor de meeste segmenten kon in de jaren 2016-2018 een positieve trend worden waargenomen, waarbij de productgroep “alle overige producten” de grootste stijging liet zien.
 • Voor de vaarwegen in Vlaanderen zijn er alleen statistieken beschikbaar over het vervoer per type goederen die betrekking hebben op het gehele Vlaamse netwerk van binnenwateren. Daarentegen zijn voor Wallonië wel statistische gegevens voor elke afzonderlijke vaarweg beschikbaar.

 

VLAANDEREN – VRACHTVERVOER OVER DE BINNENWATEREN PER GOEDERENSEGMENT*

Bron: De Vlaamse Waterweg
* Voor de gegevens over chemicaliën en meststoffen wordt een andere definitie gehanteerd dan vóór 2016.

 

 • In Wallonië bedroeg de hoeveelheid goederen die in 2018 door de binnenvaart over de Maas vervoerd werden bijna 12 miljoen ton. Over het Waalse gedeelte van de Boven-Schelde (in het Frans: Haut Escaut) werden iets minder goederen vervoerd (8,1 miljoen ton) dan over het gedeelte dat zich in Vlaanderen bevindt (waar deze rivier de naam Boven-Schelde draagt en goed is voor 10 miljoen ton vervoer). Over het algemeen vertonen beide delen van deze rivier echter een vergelijkbare ontwikkeling.

 

WALLONIË – VRACHTVERVOER PER RIVIER EN KANAAL (MILJOEN T)*

Bron: Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
* Kanaal N-B-P = het kanaal Nimy-Blaton-Peronnes

 

 • In de volgende grafieken worden voor elke vaarweg alleen de vier grootste goederensegmenten weergegeven.

 

BINNENWATEREN IN ZUID-BELGIË (WALLONIË) PER GOEDERENSEGMENT (MILJOEN T)*

Bron: Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques
* MoP = Mineral oil Products (aardolieproducten)

 

Maas

Boven-Schelde

Samber

Kanaal Brussel-Charleroi


Centrumkanaal groot gabariet

 

Binnenwateren in Frankrijk

 

 

 • Het Franse netwerk van binnenwateren omvat vier grote regio’s: het stroomgebied Nord-Pas-de-Calais, het Seinestroomgebied, het stroomgebied in het oosten (de Moezel & het kanalennetwerk van het oostelijk bekken), het Rijnstroomgebied en het Rhône-Saônebekken. De cijfers voor de Rijn worden in een ander gedeelte in detail geanalyseerd.
 • Met ongeveer 20 miljoen ton vervoer per jaar, is het stroomgebied van de Seine het belangrijkste rivierbekken als het gaat om vrachtvervoer. De belangrijkste vaarwegen zijn de Seine, de Oise, de Marne en de kanalen, zoals het Canal du Nord dat zal worden uitgebouwd in het kader van het project voor het Seine-Nord-Europe-kanaal. Zand, stenen en bouwmaterialen zijn in dit stroomgebied het grootste productsegment. Uit de gegevens blijkt dat dit goederensegment sinds 2015 een opwaartse trend vertoont.
 • Ook het stroomgebied Nord-Pas-de-Calais telt veel kanalen. Vooral de kanalen die de zeehavens van Calais en Duinkerken met het achterland verbinden, zijn van groot belang. Gegevens over de gekanaliseerde Schelde en Samber, die richting België stromen, zijn zowel in het gedeelte over Frankrijk als in het gedeelte over België (Wallonië) opgenomen.
 • Het stroomgebied in het oosten omvat het Franse deel van de Moezel alsook enkele kleine kanalen (het oostelijk deel van het Freycinet-netwerk): het Maaskanaal, Marne-
  Rijnkanaal, kanaal van Champagne en Bourgogne en het kanaal van de Vogezen. Aan de Franse kant van de Moezel zijn het de landbouwproducten die alle andere goederensegmenten qua hoeveelheden ver achter zich laten. Deze producten worden voornamelijk stroomafwaarts naar de Rijn vervoerd.
 • De Rhône en de Saône vormen samen het Rhône-Saônebekken dat ook het kanaal omvat dat de Rhône met de Rijn verbindt. Dit kanaal wordt echter overwegend voor toeristische doeleinden gebruikt en niet voor het vervoer van goederen.

 

HOEVEELHEID OVER DE BINNENWATEREN VERVOERDE GOEDEREN IN FRANKRIJK (IN MILJOEN T)*

Bron: VNF

 

 • In de volgende grafieken worden voor elk Frans stroomgebied de vier grootste goederensegment weergegeven.
 • In 2018 was bij het segment landbouwproducten in de vier grote Franse stroomgebieden een stijging waarneembaar. Het vervoer van landbouwproducten werd namelijk positief beïnvloed door een goede oogst die beduidend hoger uitviel dan in 2017. In het stroomgebied van de Seine en de Rhône-Saône is het vervoer van zand, stenen, grind en bouwmaterialen gestegen, terwijl in het stroomgebied Nord-Pas-de-Calais het transport van deze producten in feite gelijk bleef. Daarentegen liep het vervoer van dit segment in het noordoostelijk stroomgebied (de Moezel & kanalen in het oosten) enigszins terug.

 

Source: VNF
* MoP: mineral oil products (aardolieproducten)

 

Nord-Pas-de-Calais

Seine

Rhône-Saône

Moezel & kanalen in het oosten

pulvinar sed leo consequat. ultricies nunc Aenean commodo dictum fringilla