• In Frankrijk is het vrachtsegment zand, stenen, aarde en bouwmaterialen het grootste binnenvaartsegment. De vervoersprestatie laat een positieve trend zien. Het segment kreeg wel de gevolgen te voelen van de coronacrisis in maart en april, maar de transportprestatie herstelde zich en lag in juni weer op het peil van voor de crisis.
• Landbouwproducten vormen in Frankrijk het op een na grootste vrachtsegment. Het vervoer hangt nauw samen met de oogstresultaten. Na een goed oogstseizoen in 2019, viel het seizoen in 2020 wat magertjes uit, hetgeen weerspiegeld zal worden in het transport van graan in 2021.

 
 

BINNENVAARTVERVOER IN FRANSE HAVENS


  Bronnen: Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie, Voies Navigables de France

 

GEGEVENS OVER DE BINNENVAART IN FRANKRIJK – JAARLIJKSE CIJFERS


   

  Kanttekeningen bij dit overzicht: “Totaal aandeel in de EU” betreft cijfers voor de EU met inbegrip van Zwitserland en Servië.
  In tegenstelling tot de vervoersprestatie kan voor het vervoersvolume geen aandeel per land worden berekend.
  Het aandeel in het totale vervoer is berekend als het aandeel van de binnenvaart binnen de totale vervoersprestatie (gemeten in TKM) van het goederenvervoer over land. Dit bestrijkt het goederenvervoer over land, met inbegrip van de binnenvaart, het spoor en wegvervoer. Voor de berekening van het wegvervoer wordt rekening gehouden met het territorialiteitsbeginsel, waarbij de gegevens voor het internationale wegvervoer worden herverdeeld over de nationale grondgebieden waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt. Deze beginselen worden toegepast in de reeksen van Eurostat [tran_hv_frmod].

   
   

VRACHTVERVOER OVER DE BINNENWATERWEGEN IN FRANKRIJK VOOR DE TWEE GROOTSTE GOEDERENSEGMENTEN

 • Als gevolg van de Covid-19-pandemie liet de vervoersprestatie voor zand, stenen en grind een v-vormige afname zien. Het dieptepunt van de crisis lag in april 2020. In mei was er sprake van een herstel dat zich voortzette tot juni 2020. De aanhoudende opwaartse trend is te danken aan verschillende invloedfactoren (bevolkingsgroei in Frankrijk, meer bouwactiviteiten). Kortetermijnfactoren hebben betrekking op individuele, eenmalige bouwprojecten. De Olympische Spelen 2024 in Parijs zijn een goed voorbeeld hiervoor. Van mei tot eind oktober 2020 werd 125.000 ton afgegraven grond voor de bouw van het Olympisch dorp over de Seine vervoerd (Bron: Journal NPI, 01/2021, “Une dynamique dans différentes métropoles” (“Dynamiek in verschillende grote steden”)).
 •  

  AFBEELDING 1: VERVOERSPRESTATIE VOOR ZAND, STENEN, BOUWMATERIALEN VAN DE BINNENVAART IN FRANKRIJK (IN MILJOEN TKM)


  Bronnen: Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie, Données et études statistiques, berekening van de CCR
   

 • De positieve lijn die het vervoer van zowel landbouwproducten als levensmiddelen al sinds 2017 laat zien, kan worden verklaard door de ontwikkeling van de oogstresultaten (In Frankrijk bestaat er een grote correlatie tussen het vervoer van landbouwproducten door de binnenvaart en de oogstresultaten. Zie: EU/CCR (2018), Europese Binnenvaart – Jaarverslag Marktobservatie, hoofdstuk 9). Volgens gegevens van Eurostat (Eurostat series [APRO_CPSH1], Cereals for grain production (including seed production), (C0000)) was de graanoogst in Frankrijk in 2015 71,8 mln. ton groot, maar in 2016 was het oogstvolume nog maar slechts 53,6 mln. ton. In de periode 2017-2019 vertoonde de omvang van de graanoogst een lichte verbetering en bereikte in 2019 70,4 mln. ton. In 2020 werd in Frankrijk echter nog slechts 56,7 mln. ton graan geoogst. Het valt dus te verwachten dat deze positieve trend in 2021 zich niet zal doorzetten.
 • In de zee-rivierhaven van Rouen, één van de drie belangrijkste havens in Europa voor de uitvoer van graanproducten, is het aandeel van de binnenvaart in de modal split voor het vervoer van granen uit het achterland naar de haven in de afgelopen jaren licht toegenomen. Volgens gegevens van het logistieke bedrijf dat de terminals beheert, lag dit aandeel in 2020 bij 32%.
 •  

  AFBEELDING 2: VERVOERSPRESTATIE IN DE BINNENVAART VOOR LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENSMIDDELEN IN FRANKRIJK (IN MILJOEN TKM)


  Bronnen: Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie, Données et études statistiques, berekening van de CCR