• Het “focus-on”-hoofdstuk gaat in op de belangrijkste cijfers voor Hongarije. In dit aan de midden-Donau gelegen land vormen ijzerertsen, landbouw- en metaalproducten de drie grootste goederensegmenten.
• Het binnenvaartvervoer naar de Hongaarse havens bedroeg in 2019 6,06 miljoen ton. Dit is een stijging van 16,6 % ten opzichte van 2018.
• Cijfers over het grensoverschrijdend vervoer voor Hongarije laten zien dat de uitvoer naar Duitsland en de invoer vanuit Roemenië de twee belangrijkste export- en importstromen in de Hongaarse binnenvaart zijn. De uitvoer naar Duitsland bestaat voornamelijk uit oliehoudende zaden, veevoeder en aanverwante producten.

 

BINNENVAARTVERVOER IN HONGAARSE BINNENHAVENS

 

*Boedapest heeft twee havens, een openbare en een particuliere haven.

TABEL 1: BINNENVAARTVERVOER IN DE HAVENS VAN DE DONAULANDEN (KW1+KW2+KW3) 2019 TEN OPZICHTE VAN (KW1+KW2+KW3) 2018

LandVervoer in (KW1+KW2+KW3) 2019 in 1000 tGroeipercentage ten opzichte van (KW1+KW2+KW3) 2018
Roemeense havens21 724+17,8%
Servische havens7 221+28,8%
Oostenrijkse havens5 49730,6%
Hongaarse havens4 785+10,7%
Oekraïense havens4 332-9,0%
Duitse havens2 791+9,5%
Slowaakse havens1 295+6,2%
Moldavische havens948-

Bron: Donaucommissie (marktobservatierapport voor de eerste negen maanden van 2019)
De Duitse havens zijn de Donauhavens in Duitsland.
Voor Moldavische havens zijn er geen gegevens voor het groeipercentage.

TABEL 2: BINNENVAARTVERVOER IN DE HONGAARSE HAVENS 2017-2019 (IN TON)

PeriodeNationale openbare haven van Baja Nationale openbare haven van Csepel Nationale openbare haven van Győr-Gönyű Havens van DunaújvárosHavens van KomáromHavens van MohácsOverige Hongaarse binnenhavensTotaal
2017644 3041 122 411167 431841 980237 704225 0882 559 9265 798 845
2018346 749918 209105 6471 044 702315 972189 0792 279 2285 199 586
2019505 1381 129 625225 4201 390 978262 244266 8192 284 0876 064 312

Bron: Hongaars bureau voor de statistiek

AFBEELDING 1: HOEVEELHEID VERVOERDE GOEDEREN OVER HET HONGAARSE DEEL VAN DE DONAU PER GOEDERENSEGMENT (IN 1 000 T)


Bron: Hongaars bureau voor de statistiek, https://www.ksh.hu/stadat_infra_4_6

  • Volgens de Donaucommissie worden de ijzerertsen voor de Hongaarse staalfabriek van Dunaújváros nabij Boedapest voor een deel door de binnenvaart aangeleverd. De belangrijkste Hongaarse raffinaderij ligt vlak bij Boedapest en behoort tot de MOL-groep. Deze groep beheert drie eigen havens, van waaruit opslagplaatsen en klanten in de Donauregio door de binnenvaart, het spoor- en wegvervoer kunnen worden beleverd. De ruwe olie voor de raffinaderij wordt daarentegen rechtstreeks vanuit Rusland via een pijpleiding aangevoerd (Zie: https://molgroup.info/en/our-business/downstream/logistics).
  • De onderstaande tabel geeft een beeld van de belangrijkste vervoersverbindingen over de binnenwateren tussen Hongarije en derde landen. Ongeveer de helft van alle goederen die in Hongarije wordt overgeslagen en naar Duitsland wordt vervoerd, heeft het Duitse deel van de Donau als bestemming. De andere helft vindt zijn weg verder naar het westen, naar de Main, het Main-Donaukanaal en de Rijn.

 

TABEL 3: BELANGRIJKSTE IMPORT- EN EXPORTBESTEMMINGEN VOOR DE BINNENVAART TUSSEN HONGARIJE EN DERDE LANDEN (KW1+KW2+KW3 2019)

VervoersverbindingenMiljoen ton
Geladen in Hongarije → gelost in Duitsland0,724
Geladen in Roemenië → gelost in Hongarije0,647
Geladen in Oostenrijk → gelost in Hongarije0,594
Geladen in Hongarije → gelost in Roemenië0,56
Geladen in Hongarije → gelost in Oostenrijk0,54
Geladen in Servië → gelost in Hongarije0,387
Geladen in Hongarije → gelost in Servië0,278

Bron: Hongaars bureau voor de statistiek, reeks 4.6.13.
De volumes in de tabel maken 87% van het totale goederenvervoer door de Hongaarse binnenvaart uit.

  • De Main fungeert in zijn geheel als een belangrijke vervoersader tussen de Donau en het stroomgebied van de Rijn. Tegen de achtergrond van deze functie als verbinding tussen het ene en andere stroomgebied, kan worden opgemerkt dat in de eerste negen maanden van 2019 0,47 miljoen ton goederen over de Main is vervoerd die in Hongarije werden geladen. 85% van deze goederen is in Duitsland gelost, 11% in Nederland, 3% in België en 1% in Frankrijk. Van de lading die in Duitsland werd gelost, bestond 94%, oftewel 0,37 miljoen ton, uit oliehoudende zaden, voedergewassen en verwante goederen (Bron: berekening van de CCR op basis van gedetailleerde gegevens van Destatis).

 

GEGEVENS OVER DE BINNENVAART IN HONGARIJE – JAARLIJKSE CIJFERS


Kanttekeningen bij dit overzicht: 1) “Totaal aandeel in de EU” betreft cijfers voor de EU met inbegrip van Zwitserland en Servië. 2) Voor het containervervoer heeft Eurostat geen gegevens voor Hongarije gepubliceerd. # In tegenstelling tot de vervoersprestatie kan voor het vervoersvolume geen aandeel per land worden berekend.
Het aandeel in het totale vervoer is berekend als het aandeel van de binnenvaart binnen de totale vervoersprestatie van het goederenvervoer, gemeten in ton-kilometer. Dit bestrijkt het goederenvervoer over land, met inbegrip van de binnenvaart, het spoor en het wegvervoer. Voor de berekening van het wegvervoer wordt rekening gehouden met het aantal TKM op Hongaars grondgebied van vrachtwagens die in het buitenland geregistreerd staan, volgens de nieuwe methodologie van Eurostat in de reeks [tran_hv_frmod].

 

PASSAGIERSVERVOER: RIVIERCRUISEVAART OP HET HONGAARSE DEEL VAN DE DONAU

AFBEELDINGEN 2 EN 3: CIJFERS OVER DE RIVIERCRUISEVAART OP DE DONAU (AANTAL SCHEPEN) PER MAAND IN 2018 EN 2019

       
Bron: Donaucommissie (marktobservatierapport voor de eerste negen maanden van 2019)
De waarden van 1 tot 12 op de x-as zijn berekend over twaalf maanden.

  • In de eerste negen maanden van 2019 heeft de riviercruisevaart op het Hongaarse deel van de Donau een hoge vlucht genomen: in (KW1+KW2+KW3) 2019 werden bij de sluis van Gabčíkovo aan de noordgrens van Hongarije (grens met Slowakije) 4012 hotelschepen geteld, 835 meer (+26%) dan in dezelfde periode in 2018.
  • Bij de grensovergang van Mohacs in Zuid-Hongarije (grens tussen Kroatië en Servië) zijn in KW1-KW3 2019 ook meer schepen (891) gepasseerd dan in (KW1+KW2+KW3) 2018 (682 schepen), wat overeenkomt met een toename van 209 grensoverschrijdingen oftewel 31%.
  • Dit verschil qua vervoersstroom tussen Noord- en Zuid-Hongarije hangt samen met het zeer grote aantal cruises op de Donau. Deze cruisesschepen hebben namelijk Passau als vertrekpunt of varen vanuit Wenen naar Boedapest (en terug). Deze schepen passeren de sluis bij Gabčíkovo in het noorden en dus niet de grensovergang bij Mohacs in het zuiden.
  • Voor de passagiersvaart op de Donau komen steeds meer nieuwe riviercruiseschepen op de markt, met een lengte van 135 m, breedte van 11,4 m en een maximale diepgang van 1,8 m. Deze schepen zijn vanuit nautisch oogpunt goed genoeg ontworpen om op de Donau te kunnen varen.