• Het hoofdstuk “Focus on” gaat deze keer over Oostenrijk. In dit land bestond het vrachtvervoer door de binnenvaart in 2019 voor 48% uit landbouwproducten, ijzerertsen en schroot. Aardolieproducten waren goed voor een aandeel van 17%.

• Het aandeel van de binnenvaart in de modal split in de multimodale Donaucorridor (weg, spoorwegen, rivier) bestaat voornamelijk uit invoer vanuit de buurlanden ten oosten van Oostenrijk. Binnen deze corridor heeft het vervoer over de Donau een aandeel in het totale grensoverschrijdende vervoer vanuit het oosten van 27%.

• Het passagiersvervoer op de Oostenrijkse waterwegen bestaat uit cruises en dagexcursies op de Donau en de meren. Cruisetochten op het Oostenrijkse gedeelte van de Donau is booming business, met een groeipercentage dat tussen 2010 en 2019 bij 80% lag. Voor dagtochten lag het groeicijfer op de Oostenrijkse Donau tussen 2010 en 2019 bij 9%. Beide segmenten zijn in de eerste helft van 2020 echter zwaar onder druk komen te staan, hetgeen duidelijk uit de omzetcijfers kan worden afgelezen.

 

BINNENVAART VERVOER IN OOSTENRIJKSE BINNENHAVENS

  HavenScheepvaartvervoer 2019 in miljoen ton
  Linz (voestalpine-staalhaven)*2,696
  Wenen1,227
  Enns0,779
  Linz (openbare haven)0,665
  Krems0,370

   

  * De voestalpine-staalhaven is de haven van het Oostenrijkse staalbedrijf voestalpine AG.
   
   

  AFBEELDING 1: BINNENVAARTVERVOER IN DE GROOTSTE OOSTENRIJKSE BINNENHAVENS 2008-2019 (IN MILJOEN TON) *


  Bron: viadonau
  * In 2019 waren deze havens goed voor 82,4% van het totale binnenvaartvervoer in Oostenrijk.

   

  TABEL 1: BINNENVAARTVERVOER IN DE HAVENS VAN DE DONAULANDEN, KW1 2020 TEN OPZICHTE VAN KW1 2019

  LandKW1 2019 in miljoen tKW1 2020 in miljoen tVeranderingspercentage
  Roemeense havens6,2126,6687,3
  Servische havens2,6621,845-30,7
  Oostenrijkse havens2,0161,709-15,2
  Hongaarse havens1,5261,5974,7
  Oekraïense havens1,5691,278-18,5
  Duitse havens0,8990,765-14,9
  Slowaakse havens0,5230,390-25,5
  Moldavische havens0,2840,2964,4
  Kroatische havens0,1370,19038,7

  Bron: Donaucommissie
  De Duitse havens zijn de Donauhavens in Duitsland. Voor de Bulgaarse havens ontbreken gegevens waardoor een vergelijking niet meer mogelijk is.

   

  AFBEELDING 2: HOEVEELHEID VERVOERDE GOEDEREN OVER HET OOSTENRIJKSE DEEL VAN DE DONAU PER GOEDERENSEGMENT (IN MILJOEN TON), 2012-2019 *


  Bron: viadonau (verschillende jaarlijkse rapporten)
  * Chemicaliën en kolen zijn hier niet weergegeven wegens zeer lage aantallen.

   

 • Voor de binnenvaart in Oostenrijk speelt inkomend vervoer een belangrijke rol. Terwijl landbouwproducten in Oostenrijk vooral worden ingevoerd (43%) of in doorvoer zijn (50%), wordt ijzererts voor bijna 100% ingevoerd. Dit segment wordt voornamelijk via vervoer stroomopwaarts van het gebied langs de Beneden- en Midden-Donau aangevoerd en heeft de staalnijverheid in Linz als bestemming (zie ook de cijfers voor de havens). Binnen de Donau-corridor heeft de Donau een aandeel in de modal split van 27% voor de invoer uit de oostelijke buurlanden (intermodaal aandeel binnen het wegvervoer, spoor en de binnenvaart).
 • Binnen het transitoverkeer heeft het vervoer stroomopwaarts op de Donau ook een hoger aandeel in de modal split (12%) dan het vervoer stroomafwaarts (3%). Voor het uitgaand vervoer valt op dat het aandeel van de Donau weer hoger ligt voor de oostelijke handelsroute (13%) dan voor de westelijke route (5%).
 •  

  AANDEEL IN DE MODAL SPLIT VAN DE BINNENVAART VOOR HET TOTALE GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER BINNEN DE DONAU-CORRIDOR IN OOSTENRIJK (IN % VAN WEG, SPOOR EN BINNENVAART) *

   

  Bronnen: Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning en viadonau
  * Gegevens voor 2019
  EX = Uitvoer
  IM = Invoer
  TR = Doorvoer

 
 

GEGEVENS OVER DE BINNENVAART IN OOSTENRIJK – JAARLIJKSE CIJFERS  Bron: analyse van de CCR aan de hand van gegevens van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [iww_go_atygo], [iww_go_actygo], [tran_hv_frmod], [iww_eq_loadcap], [iww_eq_age], viadonau (vlootgegevens).
  Kanttekeningen bij dit overzicht: “Totaal aandeel in de EU” betreft cijfers voor de EU met inbegrip van Zwitserland en Servië. #) In tegenstelling tot de vervoersprestatie kan voor het vervoersvolume geen aandeel per land worden berekend. *) Het aantal drogeladingschepen omvat drijvende werktuigen en RoRo-schepen (bron: viadonau).
  Het aandeel in het totale vervoer is berekend als het aandeel van de binnenvaart binnen de totale vervoersprestatie van het goederenvervoer, gemeten in ton-kilometer. Dit bestrijkt het goederenvervoer door alle vervoerswijzen, met inbegrip van de binnenvaart, het spoor en wegvervoer. Voor de berekening van het wegvervoer wordt rekening gehouden met het aantal TKM op Oostenrijks grondgebied van vrachtwagens die in het buitenland geregistreerd staan, volgens de nieuwe methodologie van Eurostat in de reeks [tran_hv_frmod].

 
 

PASSAGIERSVERVOER OP HET OOSTENRIJKSE DEEL VAN DE DONAU

 • Het aantal riviercruises in Oostenrijk wordt vastgesteld aan de hand van gegevens die zijn verzameld bij de sluis van Aschach bij Linz en Wenen-Freudenau. Terwijl het aantal reizen op “reële gegevens” is gebaseerd, is het aantal passagiers gedeeltelijk gebaseerd op een raming van viadonau die is opgesteld aan de hand van een geschatte gemiddelde bezettingsgraad van de schepen van 75%. Volgens deze cijfers is het aantal riviercruisereizen op het Oostenrijkse deel van de Donau tussen 2010 en 2019 met 80% gestegen. Als gevolg van de Covid-19-crisis zullen de cijfers voor 2020 vermoedelijk beduidend lager uitvallen dan de voorafgaande jaren.
 •  

  AFBEELDING 3: AANTAL RIVIERCRUISEREIZEN EN AANTAL CRUISEPASSAGIERS OP HET OOSTENRIJKSE DEEL VAN DE DONAU *


  Bronnen: viadonau, verschillende jaarlijkse rapporten
  * Aantal passagiers is gebaseerd op een schatting van viadonau.

   

 • Niet alleen riviercruiseschepen, maar ook dagtochtschepen (met en zonder vaste dienstregeling) spelen een belangrijke rol op het Oostenrijkse deel van de Donau. Omdat er geen officiële cijfers hierover beschikbaar zijn, vergaart viadonau gegevens over het aantal passagiers bij de bedrijven zelf. Er zijn verschillende ondernemingen die vaste lijndiensten onderhouden (met inbegrip van veerdiensten op de Donau). Daarnaast zijn er een aantal ondernemingen die geen vaste lijndiensten aanbieden (chartertochten, thematische tours).
 •  

  AFBEELDING 4: AANTAL PASSAGIERS DAT WERD VERVOERD DOOR LIJNDIENSTEN OP HET OOSTENRIJKSE DEEL VAN DE DONAU (IN 1000) *


  Bronnen: viadonau, verschillende jaarlijkse rapporten
  * Deze cijfers omvatten ook veerdiensten.