Aucune correspondance d'année

• Het binnenvaartverkeer nam af in de zeehavens Hamburg en Antwerpen in 2018, maar nam toe in de haven van Constanta.

• De meeste Rijnhavens hadden in 2018 te kampen met het laagwater. Voor de belangrijkste Rijnhavens liep de aanvoer van goederen over water hierdoor gemiddeld 10,3% terug. Voor sommige Rijnhavens, zoals Kehl en Ludwigshafen, werd in 2018 echter meer vervoer over water geregistreerd dan in 2017.

• Aangezien de rivieren en kanalen in Frankrijk en België minder gevolgen ondervonden van het lage waterpeil dan de Rijn, vielen de gemiddelde resultaten voor de belangrijkste Franse en Belgische binnenhavens minder negatief uit dan voor de Rijnhavens.

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE GROOTSTE EUROPESE ZEEHAVENS

Bron: Port Statistics, Eurostat [iww_go-aport], Panteia, CBS
*North Sea Port is het nieuwe havenbedrijf dat ontstaan is uit een grensoverschrijdende fusie tussen de havens van Zeeland (Vlissingen, Borsele en Terneuzen) in Nederland en de Ghent Port Company in België. Dit fusieovereenkomst is op 8 december 2017 ondertekend. Deze grensoverschrijdende fusiehaven treedt vanaf 1 januari 2018 als zodanig op.

 

Bron: Roemeens instituut voor de statistiek

 

 • In 2018 werden in Rotterdam, de grootste Europese zeehaven, 123.859 binnenvaartschepen geladen of gelost. Rotterdam is marktleider in het gebied tussen Le Havre en Hamburg qua totale doorvoer, met een marktaandeel van 36,7%, gevolgd door Antwerpen (18,6%) en Hamburg (10,6%) (Haven van Rotterdam, jaarverslag 2018).
 • Het volume geladen of geloste goederen in de haven van Rotterdam bedroeg in 2018 152,8 miljoen ton (-4% ten opzichte van 2017). Deze daling is het gevolg van de laagwaterperiode in de tweede helft van 2018, die van invloed was op het goederenvervoer van de Rotterdamse haven in het achterland.

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN ROTTERDAM (MILJOEN TON)

Bron: Port of Rotterdam

Chart by Visualizer

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN ROTTERDAM PER GOEDERENSEGMENT (MILJOEN TON)

Bron: Port of Rotterdam

Chart by Visualizer

 

 • In 2018 deden 59.724 binnenvaartschepen de haven van Antwerpen aan (vergeleken met 59.268 in 2017).
 • Het binnenvaartvervoer in de haven van Antwerpen liep in 2018 met 3% licht terug, van 102,3 miljoen ton in 2017 tot 99,3 miljoen ton in 2018.
 • Chemische en aardolieproducten zijn in de haven van Antwerpen de belangrijkste marktsegmenten, met elk 27% van het totale binnenvaartvervoer in de haven. Deze worden op korte afstand gevolgd door het containervervoer, met een aandeel van 24,5% in het totale binnenvaartvervoer.
 • De lichte afname in 2018 van het totale binnenvaartvervoer in de haven van Antwerpen kan worden verklaard door de afname van ertsen en metaalafval van 22,1 miljoen ton in 2017 tot 17,9 miljoen ton in 2018 (-19%), evenals aardolieproducten, van 29,9 miljoen ton naar 27,4 miljoen ton (-8,6%). Het volume van voedingsmiddelen en veevoer groeide met 10 % en chemische producten met 3,4%.

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN ANTWERPEN (MILJOEN TON)

Bron: haven van Antwerpen
*Bij deze berekening is geen rekening gehouden met het vervoer van RoRo-, conventionele en overige, niet nader gespecifieerde goederen (in 2018 bedroeg het vervoersvolume voor deze drie goederensegmenten 6,7 miljoen ton, waarvan het segment conventionele goederen het grootste deel voor zijn rekening nam).

Chart by Visualizer

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN ANTWERPEN PER GOEDERENSEGMENT (MILJOEN TON)*

Bron: haven van Antwerpen
*Bij deze berekening is geen rekening gehouden met het vervoer van RoRo-, conventionele en overige, niet nader gespecifieerde goederen (in 2018 bedroeg het vervoersvolume voor deze drie goederensegmenten 6,7 miljoen ton, waarvan het segment conventionele goederen het grootste deel voor zijn rekening nam).

Chart by Visualizer

 

 • Tussen 2017 en 2018 werden in de haven van Hamburg 7,5% minder goederen vervoerd door de binnenvaart. De modal split wordt in de haven van Hamburg gedomineerd door het spoor, met een aandeel van 47,1%, op de voet gevolgd door het wegvervoer (45,7%). De binnenvaart komt op de laatste plaats met 10,2%. Wat het binnenvaartvervoer betreft, bestond 44% in 2018 uit inkomend vervoer uit het achterland en 56% uit uitgaand vervoer naar het achterland.

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN HAMBURG (MILJOEN TON)

Bron: bureau van de statistiek van Hamburg
* Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de algemene lading.

Chart by Visualizer

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN HAMBURG PER GOEDERENSEGMENT (MILJOEN TON)*

Bron: bureau van de statistiek van Hamburg
* Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de algemene lading.

Chart by Visualizer

 

 • In 2018 deden 9487 binnenvaartschepen de haven van Constanța aan, waarvan 5966 duw- of sleepbakken (63%) en 1328 duwboten (14%). Het binnenvaartvervoer bleef met 12,7 miljoen ton in 2018 stabiel in vergelijking met 2017. De haven van Constanța is de belangrijkste zeehaven aan de Zwarte Zee en is van groot belang voor het vervoer van granen (met een aandeel van 38%), vooral als doorvoerhaven voor dit segment. Meststoffen, non-ferro- en ijzerertsen (29% aandeel) zijn eveneens belangrijke goederensegmenten voor de haven.
 • Containervervoer is van oudsher beperkt in de haven van Constanța. In 2018 bedroeg dit 1266 TEU, een afname ten opzichte van 2017, toen 4849 TEU werd vervoerd.

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE ZEEHAVEN VAN CONSTANȚA (MILJOEN TON)

Bron: haven van Constanța/Roemeens instituut voor de statistiek

Chart by Visualizer

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENHAVENS

 

RIJNHAVENS

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE RIJNHAVENS (MILJOEN TON)

Bron: Destatis, haven van Straatsburg, Schweizerische Rheinhäfen, haven van Mulhouse

 

Haven van Straatsburg

 • De activiteiten van de Haven van Straatsburg (PAS) werden negatief beïnvloed door de lange laagwaterperiodes (half juli tot eind december 2018): schepen hadden een beperkte beladingsgraad en containerschepen konden twee maanden niet varen. Als gevolg daarvan werd een groot deel van het goederenvervoer naar het spoor verplaatst. Containervervoer per spoor nam met 19% toe. Ondanks het moeilijke jaar kijkt de haven echter vooruit en heeft het plannen voor een uitbreiding van de containerterminals (Bron: Dernières Nouvelles d’Alsace, artikel in de lokale krant DNA “Le port de Strasbourg pénalisé par les basses eaux du Rhin” (Haven van Straatsburg heeft te lijden onder het laagwater op de Rijn), (16 januari 2019)).

 

Haven van Kehl

 • De naburige haven van Straatsburg, net aan de andere kant van de Rijn, is de haven van Kehl, waar naast andere belangrijke bedrijven een grote elektrostaalfabriek in de haven ligt. De staalfabriek gebruikt metaalschroot voor de productie van staal en het vervoer van ijzer en staal maakt verreweg het grootste deel uit van het totale binnenvaartvervoer in Kehl (69% in 2018). In 2018 registreerde de haven een hoeveelheid van 2,75 miljoen ton goederen van ijzer en staal, wat neerkomt op een stijging van 4,3% ten opzichte van 2017 (Bron: Kehler Hafenbericht 2018).

 

JAARLIJKS SCHEEPVAARTVERKEER IN TOTAAL (MILJOEN TON)

 

 

FRANSE EN BELGISCHE BINNENHAVENS

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE FRANSE EN BELGISCHE BINNENHAVENS (MILJOEN TON)

Bron: haven van Parijs, haven van Luik, haven van Straatsburg, haven van Mulhouse, haven van Brussel, haven van Namen, nieuwe haven van Metz, haven van Rijsel, VNF

 

Haven van Luik

 • In de op twee na grootste Europese binnenhaven profiteerde het vrachtvervoer van een toename van het containervervoer (met 20%, in ton). Containers en diverse goederen haalden een volume van bijna 0,9 miljoen ton. Dit komt neer op meer dan 85.000 TEU (+15%). Een andere positieve ontwikkeling was het herstel van de lokale staalproductie, wat leidde tot een toename van het vervoer van metalen (Bron: Autonome Haven van Luik, persmededeling van 20 februari 2019).

 

Haven van Metz

 • De haven van Metz ligt aan de Moezel in Lotharingen en is de grootste binnenhaven van Frankrijk voor graan. Volgens gedetailleerde havenstatistieken werd in 2018 1,7 miljoen ton graan en andere landbouwbouwproducten uitgevoerd via de binnenvaart; dit is een grote toename ten opzichte van 2017, toen door zeer slechte oogstresultaten de uitvoer van graan slechts 1,4 miljoen ton bedroeg.

 

JAARLIJKS SCHEEPVAARTVERKEER IN TOTAAL (MILJOEN TON)

 

 

DONAUHAVENS

 

BINNENVAARTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE DONAUHAVENS(MILJOEN TON)

Bron: marktobservatieverslag van de Donaucommissie, Roemeens instituut voor de statistiek, Hongaars bureau voor de statistiek, Destatis

 

Haven van Linz

 • In totaal voerden alle Oostenrijkse binnenhavens tezamen in 2018 circa 2,1 miljoen ton ijzererts in, wat neerkomt op 52% van alle geloste goederen in Oostenrijkse havens. 89,2% van dit ijzererts werd gelost in de haven van Linz, het centrum van de Oostenrijkse staalindustrie (Bron: marktobservatieverslag van de Donaucommissie, april 2019).

 

Haven van Bratislava

 • Volgens het marktobservatieverslag van 2019 van de Donaucommissie voorziet het ontwikkelingsplan voor de haven van Bratislava in de modernisering van de haven als intermodale haven en in de aanleg van een terminal voor de productie en distributie van vloeibaar aardgas (LNG).

 

JAARLIJKS SCHEEPVAARTVERKEER IN TOTAAL(MILJOEN TON)