• Bij de 5600 vrachtvervoersbedrijven in de binnenvaart in Europa werkten in 2017 23 291 personen. Dit is iets minder dan het jaar ervoor. 88,5% van deze bedrijven zijn gevestigd in een Rijnoeverstaat en deze bedrijven hebben 73% van alle werkzame personen in de binnenvaart in Europa in dienst.

• In hetzelfde jaar waren er 21 581 werkzame personen tewerkgesteld bij de 4000 binnenvaartondernemingen die actief zijn in de passagiersvaart, hetgeen 800 meer is dan het jaar ervoor. 43% van deze ondernemingen is gevestigd in een Rijnoeverstaat en van alle werknemers in deze branche in Europa werkt 63% bij deze bedrijven.

• Het hoogste netto-omzetcijfer in het binnenvaartvrachtvervoer werd gerealiseerd in Nederland en voor de passagiersvaart in Zwitserland. In beide segmenten ligt het omzetcijfer in de Donaulanden door de bank genomen veel lager, omdat het aandeel in de transportprestatie lager ligt en ook de lonen en prijzen op een lager niveau liggen.

 

ONDERNEMINGEN EN WERKGELEGENHEID IN HET GOEDERENVERVOER

 

  AFBEELDING 1: AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN HET GOEDERENVERVOER IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
  *Gegevens voor 2017

   

 • Volgens gegevens van Eurostat telde Europa (de EU plus Servië en Zwitserland) in 2017 (2017 was het meest recente jaar in de statistieken van Eurostat over ondernemingen) 5600 binnenvaartondernemingen, vergeleken met 5669 in het jaar ervoor. Hiervan was 88,5% geregistreerd in de Rijnoeverstaten (Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland). De landen met het grootste aantal ondernemingen zijn vier Rijnoeverstaten en Polen, die samen goed zijn voor 92% van alle binnenvaartondernemingen in Europa.
 •  

  AFBEELDING 2: AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN HET GOEDERENVERVOER IN EUROPA


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
  Geen gegevens voor België voor 2013.

   

 • Het aantal werkzame personen omvat de zelfstandigen, meewerkende gezinsleden en werknemers. In 2017 bedroeg het totale aantal van deze variabele 23 291, vergeleken met 23 666 in 2016 (De cijfers van nationale instituten zijn vaak hoger dan de cijfers van Eurostat. Dit geldt vooral voor België. Volgens Eurostat werkten er 700 werkzame personen in het goederenvervoer en de passagiersvaart in 2017. Volgens de twee socialezekerheidsorganisaties ONSS (werknemers) en INASTI (zelfstandigen) waren dat er 1933. Voor vergelijkingen tussen landen genieten de gegevens van Eurostat echter de voorkeur, aangezien deze geharmoniseerd zijn tussen de landen en dus vergelijkbaar). Van deze werkzame personen werkte 73% voor ondernemingen in Rijnoeverstaten, 17% voor ondernemingen in Donaustaten en 10% voor ondernemingen buiten deze twee regio’s.
 •  

  AFBEELDING 3: AANTAL WERKZAME PERSONEN IN HET VRACHTVERVOER IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
  *Gegevens voor 2017

   

 • De landen met de grootste werkgelegenheid in het vrachtvervoer in de binnenvaart zijn Nederland, Duitsland, Roemenië, Frankrijk, Servië en Polen. De werkgelegenheid in deze landen is goed voor 83% van alle banen in het vrachtvervoer in 2017.
 •  

  AFBEELDING 4: AANTAL WERKZAME PERSONEN IN HET VRACHTVERVOER DOOR DE BINNENVAART IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
  *Voor Frankrijk zijn de cijfers voor 2013-2015 een schatting als gevolg van ontbrekende gegevens. Voor Polen ontbreken gegevens voor 2010 en 2011 en voor Servië voor 2009-2015.

   

 • Wanneer het aantal binnenvaartondernemingen in 2017 naast de cijfers van 2012 wordt gelegd, kan een afname worden vastgesteld voor Europa als geheel en tevens voor grote binnenvaartlanden als Nederland en Frankrijk. De toename in andere landen weegt niet op tegen de afname in deze twee landen.
 •  

  AFBEELDING 5: VERSCHIL IN HET AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN HET GOEDERENVERVOER IN 2017 TEN OPZICHTE VAN 2012


  Bron: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2]

 
 
 

ONDERNEMINGEN EN WERKGELEGENHEID IN DE PASSAGIERSVAART

 • De binnenvaartondernemingen in het passagiersvervoer in Europa zijn actief in verschillende segmenten: riviercruises, dagtochten op rivieren, kanalen en meren. Ook veerdiensten voor passagiers maken deel uit van de sector. Italië voert de lijst aan vanwege de vele meren die het land telt en de boten op de kanalen van Venetië. Nederland telt veel dagtochtschepen, veerponten over rivieren en grote en kleine cruiseschepen.
 •  

  AFBEELDING 6: AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN HET PASSAGIERSVERVOER IN EUROPA*  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
  *Gegevens voor 2017

   

 • De evolutie van het aantal passagiersvaartondernemingen vertoont sinds 2009 een stijgende lijn. Er zijn momenteel 4000 ondernemingen actief op dit gebied, waarvan 74,4% in Italië, Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk.
 •  

  AFBEELDING 7: AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN DE PASSAGIERSVAART IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst), CBS (NL)
  *Voor 2009 zijn geen Franse gegevens beschikbaar.

   

 • Duitsland staat aan kop wat betreft de werkgelegenheid in de passagiersvaart met meer dan 6000 werknemers. Nederland volgt met meer dan 3000 werknemers, gevolgd door Italië, Zwitserland en Frankrijk met elk tussen de 2000 en 2500 werknemers.
 •  

  AFBEELDING 8: AANTAL WERKNEMERS IN DE PASSAGIERSVAART IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Zwitsers bureau voor de statistiek (CH)
  *Gegevens voor 2017

   

 • Het totale aantal werknemers in de passagiersvaart in Europa bedraagt 21.581 en is dus iets lager dan het aantal werknemers in het vrachtvervoer in de binnenvaart. Ongeveer 82% van alle personen die werkzaam zijn in de Europese passagiersvaart werkt in Duitsland, Nederland, Italië, Zwitserland, Frankrijk en Zweden.
 •  

  AFBEELDING 9: ONTWIKKELING VAN HET AANTAL WERKNEMERS IN DE PASSAGIERSVAART IN EUROPA*


  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], Zwitsers bureau voor de statistiek (CH)
  *Geen gegevens voor Frankrijk voor 2009, geen gegevens voor Zwitserland voor 2009 en 2010. Cijfers voor de EU omvatten ook Zwitserland.

   

 • In vrijwel alle Europese landen is het aantal ondernemingen in de passagiersvaart sinds 2012 toegenomen. De sterkste groei vond plaats in de landen met de meeste passagiersvaart en Polen.
 •  

  AFBEELDING 10: VERSCHIL IN HET AANTAL BINNENVAARTONDERNEMINGEN IN DE PASSAGIERSVAART IN 2017 TEN OPZICHTE VAN 2012  Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] en Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst)
   
   
   

  OMZET, EXPLOITATIECOËFFICIËNT, PERSONEELSKOSTEN PER WERKNEMER

   
  Omzet en exploitatiecoëfficiënt van het vrachtvervoer

  • Hoewel de Donaustaten een aandeel van 18% in de vervoersprestatie hebben, is hun aandeel in de EU-omzet veel lager als gevolg van een lager loon- en prijsniveau.
  •  

   AFBEELDINGEN 11 EN 12: JAARLIJKSE NETTO-OMZET IN HET VRACHTVERVOER (IN MLN. €)   Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CCR-analyse
    

  • De verhouding tussen het bedrijfsresultaat (winst) en de netto-omzet vormt de exploitatiecoëfficiënt, die een indicator is voor de winstgevendheid. Voor Nederland werd deze indicator berekend aan de hand van gegevens van het CBS. Voor overige landen biedt de SBS-database van Eurostat cijfers, maar helaas niet voor alle landen en jaren.
  • De Nederlandse vrachtsector bereikte in 2015 en 2016 een exploitatiecoëfficiënt van 20%, in 2017 was dit 17% en 16% in 2018. De curves voor Duitsland en Frankrijk liggen onder die van Nederland. Hongarije had tot 2015 een negatieve exploitatiecoëfficiënt. Dit betekent dat het goederenvervoer voor Hongaarse binnenvaartondernemingen tussen 2011 en 2015 gemiddeld een verlies opleverde. In 2016 en 2017 was de exploitatiecoëfficiënt in Hongarije licht positief.
  •  

   AFBEELDINGEN 13 EN 14: VERHOUDING BEDRIJFSRESULTAAT EN OMZET – EXPLOITATIECOËFFICIËNT – IN HET VRACHTVERVOER (IN %)   Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], CBS, CCR-analyse
   De gegevens voor Nederland werden berekend door het bedrijfsresultaat voor vrachtvervoer en passagiersvaart te delen door de netto-omzet in het vrachtvervoer en de passagiersvaart. Het CBS schat echter dat 92% van de omzet in de Nederlandse binnenvaart voor rekening komt van het vrachtvervoer en 8% van de passagiersvaart. Een opsplitsing van de gegevens tussen het vrachtvervoer en de passagiersvaart is voor Nederland echter niet beschikbaar.

    
    

  Omzet en exploitatiecoëfficiënt in de passagiersvaart

  • Wat de passagiersvaart betreft, heeft Zwitserland de hoogste omzet van Europa, gevolgd door Duitsland, Italië en Frankrijk. De gegevens voor Zwitserland zijn ontleend aan de database van de Zwitserse belastingdienst, die gegevens over de omzet en andere financiële gegevens verzamelt voor alle economische sectoren in Zwitserland (via de informatie over de omzetbelasting die in elke sector wordt betaald). Gegevens voor andere Europese landen zijn ontnomen aan de SBS-database van Eurostat (Structural Business Statistics database).
  • Sinds 2013/2014 nam de omzet in Zwitserland licht toe. Dit geldt ook voor Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Er bestaat een sterke correlatie met de vraag naar riviercruises, die gedurende deze jaren ook toenam (zie het hoofdstuk over riviercruises, de afbeelding over het aantal passagiers). Het feit dat ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk hun omzet sterk zagen groeien is een weerspiegeling van het feit dat er meer Britse touroperators in de riviercruisesector actief zijn geworden.
  •  

   AFBEELDINGEN 15 EN 16: JAARLIJKSE NETTO-OMZET IN DE PASSAGIERSVAART (IN MLN. €)   Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], Eidgenössische Steuerverwaltung (Zwitserse belastingdienst), analyse van de CCR
    

  • In de Duitse passagiersvaart nam de exploitatiecoëfficiënt sinds 2013 sterk toe en bereikte in 2017 een niveau van 30%.

   
  Personeelskosten per werknemer

  • De Donaustaten zijn duidelijk de landen met de laagste personeelskosten per werknemer, dankzij het lagere loon- en prijsniveau ten opzichte van West-Europa. Frankrijk en Zweden hebben de hoogste personeelskosten per werknemer.
  •  

   AFBEELDING 17: GEMIDDELDE JAARLIJKSE PERSONEELSKOSTEN PER WERKNEMER IN DE BINNENVAART* (IN 1000 € / WERKNEMER, 2017)


   Bronnen: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], CBS, CCR-analyse
   *Voor Nederland heeft het cijfer betrekking op de personeelskosten per werknemer in het vrachtvervoer en de passagiersvaart samen, maar het vrachtvervoer heeft een aandeel van 92% in de totale binnenvaart. De gegevens over de personeelskosten zijn overgenomen van het CBS, aangezien Eurostat geen gegevens over deze indicator publiceert voor Nederland. Er is in de gegevens van het CBS geen opsplitsing beschikbaar tussen het vrachtvervoer en de passagiersvaart.