Aucune correspondance d'année

• De jaarlijkse vervoersprestatie op de binnenwateren van Roemenië bedraagt 8,5% van de totale vervoersprestatie op de Europese binnenwateren (12 517 miljoen TKM in 2017).
• Na het segment ijzererts, zand en grind vormen landbouwproducten het grootste goederensegment voor het binnenvaartvervoer in Roemenië. Dit segment is goed voor 23,1% van de totale vervoersprestatie in de binnenvaart voor landbouwproducten in de EU.
• Constanța en Galati zijn respectievelijk de grootste en de op twee na grootste zeehaven van Roemenië. Deze havens zijn echter ook belangrijk voor het binnenvaartvervoer. In het derde kwartaal van 2018 waren zij goed voor respectievelijk 3,91 en 1,65 miljoen ton.

 

HAVENS IN ROEMENIË

INLAND WATERWAY CARGO TRAFFIC IN Q1-Q3 2018 (MLN. T)

Bron: Roemeens nationaal instituut voor de statistiek

 

 

 

DE HAVENS VAN CONSTANTA EN GALATI

 

  • Met 29 miljoen ton maritiem vervoer in de eerste negen maanden van 2018 is Constanța de grootste zeehaven van Roemenië en de grootste in het hele Donaugebied. Deze haven speelt een centrale rol bij de uitvoer van graan en de overslag van ijzererts en kolen.
  • Eén van de kernactiviteiten van de zeehaven van Constanța is het laden en lossen van goederen die  door de binnenvaart vervoerd worden. Het vervoer over de binnenwateren blijft stabiel en schommelt zo rond de 3 miljoen ton per kwartaal.
  • De haven van Galati ligt aan een riviermonding en is tevens de op twee na grootste zeehaven van Roemenië. Het goederenvervoer over zee bedroeg in de eerste negen maanden van 2018 0,9 miljoen ton. Het leeuwendeel van de export bestaat uit het segment metalen, oftewel de eindproducten van de staalindustrie in dit gebied. Net als in Constanța, is ook in Galati graan uit het achterland van de Donau een belangrijk exportproduct.
  • Het vervoer over de binnenwateren in de zee-/binnenhaven van Galati heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn vertoond. Zelfs het droge weer heeft deze opwaartse trend niet onderbroken.

 

VERVOER DOOR DE BINNENVAART IN DE HAVENS VAN GALATI EN CONSTANTA (MILJOEN TON)

Bron: Nationaal instituut voor de statistiek (Roemenië), analyse van de CCR

 

GALATI

Chart by Visualizer

CH 3 Figure 3 1 1 Inland waterway traffic in the ports of Galati_NL

 

CONSTANTA

Chart by Visualizer

CH 3 Figure 3 1 2 Inland waterway traffic in the ports of Constanza_NL

 

 

 

 

 

Bron: Analyse van de CCR op basis van gegevens van Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [iww_go_ atygo], [iww_go_actygo], [tran_hv_frmod], [iww_eq_loadcap], [road_go_ta_tcrg], [rail_go_ contwgt], [iww_eq_age], vlootgegevensbank van de CCR
Opmerkingen: “Totaal aandeel in de EU” omvat cijfers voor de EU, met inbegrip van Zwitserland en Servië.
# In tegenstelling tot de vervoersprestatie kan voor het vervoersvolume geen aandeel per land worden berekend vanwege het probleem van dubbeltellingen (grensoverschrijdend vervoer).

 

VRACHTVERVOER DOOR DE BINNENVAART IN ROEMENIË PER SEGMENT

 

 

  • Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de binnenvaart in Roemenië onderhevig is aan sterke seizoenfluctuaties, als gevolg van de jaarlijkse schommelingen in de oogst en het winterseizoen. In het derde kwartaal van het jaar (oogsttijd) stijgt het aandeel van de landbouwproducten tot 38-40% van het totale vervoer door de binnenvaart. Het derde kwartaal van 2018 werd gekenmerkt door een krachtige groei van de vraag naar vervoer. Dit hangt samen met het feit dat de Beneden-Donau waar zee en rivier elkaar ontmoeten, voldoende vaardiepte biedt. De lange droge weersperiode in 2018 had daardoor geen grote negatieve weerslag op de ontwikkeling van het vervoer in dit gebied.

 

VERVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN OVER DE BINNENWATEREN IN ROEMENIË PER KWARTAAL VERGELEKEN MET HET TOTALE VERVOER DOOR DE BINNENVAART PER KWARTAAL (IN MLN. T)

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek (Roemenië)

 

LANDBOUWPRODUCTEN

Chart by Visualizer

CH 3 Figure 3 2 1 Quarterly transport of agricultural products on inland waterways in Romania_NL

 

TOTAAL VERVOER DOOR DE BINNENVAART

Chart by Visualizer

 

CH 3 Figure 3 2 2 Total quarterly IWT in Romania_NL

 

  • Wat internationaal vervoer betreft, zijn Servië en Bulgarije de belangrijkste handelspartners van Roemenië, gevolgd door Hongarije. Deze drie landen zijn samen goed voor 76% van de totale internationale invoer naar en uitvoer uit Roemenië.

 

LAAD- EN LOSLANDEN BINNEN DE INTERNATIONALE BINNENVAART VOOR ROEMENIË (1000 TON)*

Bron: Nationaal instituut voor de statistiek (Roemenië)
*KW1-KW3 2018

Chart by Visualizer

 

CH 3 Figure 3 3 Countries of loading and unloading within international IWT for Romania_NL

 

  • Roemenië heeft uitgebreide handelsbetrekkingen met de landen aan de Midden-Donau (Servië en Hongarije) en aan de BenedenDonau (Bulgarije, Oekraïne en Moldavië). De betrekkingen met aan de Boven-Donau gelegen landen (Slowakije, Oostenrijk en Duitsland) zijn echter veel minder sterk.