Glossarium

ARA-gebied: Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen
BBP: Bruto Binnenlands Product, maatstaf van de totale omvang van de economie van een land
CPTPP: Comprehensive and Progressive agreement for Trans-Pacific Partnership, Uitgebreide en progressieve partnerschapsovereenkomst tussen de EU en het gebied van de Stille Oceaan
DONAULANDEN: Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Servië, Slowakije
ECB: Europese Centrale Bank
EU: Europese Unie
EUROPA: Europese binnenvaart omvat in dit rapport twee landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, Zwitserland en Servië
FARAG-gebied: Vlissingen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Gent
GOS: Gross Operating Surplus, bruto-exploitatieoverschot, ook wel afgekort tot GOS, is het bruto product van een industrie dat voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten na aftrek van de kosten van intermediaire goederen en diensten (om de bruto toegevoegde waarde te kunnen berekenen), en na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies op productie en invoer
LAADVERMOGEN: maximale belading van een schip in percentage
MLN: miljoen
PP: procentpunt (eenheid voor het verschil tussen twee percentages. Bijvoorbeeld: een stijging van 40% naar 44% is een stijging van 4 procentpunten of een toename van 10 procent van hetgeen gemeten wordt)
RIJNOEVERSTATEN: België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland
TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, 20-voet equivalent (eenheid voor de containerinhoud)
TKM: tonkilometer (eenheid voor de vervoersprestatie bestaand uit hoeveelheid vervoerde goederen vermenigvuldigd met de vervoersafstand)
TRADITIONELE RIJN: de Rijn van Bazel tot de Duits-Nederlandse grens
VRACHTPRIJS: prijs die berekend wordt om een lading van één plaats naar een andere te vervoeren
VRACHTVERVOER OVER WATER: laden en lossen in havens waar binnenvaartschepen bij betrokken zijn